هفته کتاب و کتاب خوانی

هفته کتاب و کتاب خوانی 

به مناسبت هفته کتاب وکتاب خوانی و با مشارکت مؤسسه ویترین کتاب، نمایشگاهی از آثار منتخب و پرفروش در حوزه نوجوان در مدرسه برگزار شد. این امر که با تایید کارشناسان و متخصصان حوزه کتاب نوجوان همراه بود تا حدود زیادی دغدغه مدرسه را از مطالعه کتاب غیر تخصصی و بی فایده برای دانش آموزان از بین برد. نمایشگاه کتاب با استقبال حداکثری دانش آموزان و تقاضای آن ها مبنی بر تمدید و برگزاری مجدد نمایشگاه همراه بود.

                              

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه