برگزاری نماز جماعت

برگزاری نماز جماعت

هر روز و در فضای کاملاً دوستانه و پرنشاط دانش آموزان کهتمایل به حضور در نماز جماعت مدرسه دارند با همراهی معلمین عزیز به ادای این فریضه می پردازند. بدیهی است مدرسه برای جذب دانش آموزان از روش های مختلف فرهنگی از قبیل حضور معلمان دروس اصلی مثل ریاضی، علوم و فارسی و سخنرانی های جذاب و سرگرم کننده بهره جُسته است.

 

 

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه