مراسم آیین تنفیذ احکام شهرداران مدارس

بیستمین دوره آیین تنفیذ احکام شهرداران مدارس 

 

                    

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه