بازدید روز سالمند و مسابقه دلنوشته به پدر و مادر بزرگ ها

بازدید از سرای سالمندان و دلنوشته ای به پدر و مادر بزرگ ها 

به مناسبت روز سالمند و به منظور تکریم مقام سالمندان بچه های منتخب مدرسه در مسابقه دلنوشته ای به پدر بزرگ و مادر بزرگ ها به همراه مربیان از سرای سالمندان پرهام بازدید و با عزیزان سالمند ملاقات صمیمانه ای داشتند.

مسابقه ی دلنوشته ای به پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها هم با مشارکت حداکثری دانش آموزان برگزار شد و در نهایت دلنوشته آقای پارسا رستمی به عنوان برترین نوشته انتخاب شد.

فایل های ضمیمه شده

بازدید ازسرای سالمندان

پرهام

روز سالمند copy.jpg


لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه