ثبت نام شورای مدرسه

ثبت نام داوطلبین شواری مدرسه 

دانش آموزان بعد از تایید مسئولین پایه به میز ثبت نام و تحویل مدارک مراجعه و با تکمیل ثبت نام منتظر نتایج نهایی کاندیدای انتخابات شورای مدرسه خواهند بود.

فایل های ضمیمه شده

1.jpg


لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه