مسابقه عکاسی

مسابقه عکاسی هفته اول مهر ماه 

به مناسبت روز بازگشایی مدرسه دانش آموزان در مسابقه عکاسی شرکت نموده اند که در نهایت بعد از تشکیل نمایشگاه عکس با انتخاب دانش آموزان عکس آقای سینا بروزی نیت به عنوان برترین عکس انتخاب شد

فایل های ضمیمه شده

1.jpg


لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه