چهارشنبه های ورزشی

سالن ورزشی 

دانش آموزان مدرسه رشد درروز چهارشنبه هر هفته با حضور درسالن ورزشی شهدای قیطریه به طور تخصصی و زیر نظر اساتید مجرب آموزش می بینند.

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه