انتخابات شورای مدرسه

انتخابات شورای دانش آموزی
انتخابات شوری دانش آموزی در روز سه شنبه 1 آبان ماه 1397 با شور و اشتیاق فرآوان برگزار شد. منتخبین شورای دانش آموزی آماده برای نقش آفرینی در امورات مدرسه خودشان هستند.
 
 

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه