کلاس های پژوهشی سپهر رشد

کلاس های پژوهشی سپهر رشد 

کلاس های پژوهشی ویژه (سپهر رشد)

انیمیشن نانو تکنولوژی - سازه ماکارونی - رباتیک - هوا - فضا -تئاتر - سرود - المپیاد - ادبیات فارسی 

ما در دبیرستان رشد دوره اول به فکر شکوفا کردن استعداد های دانش آموزان هستیم 

 

 

               

               

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه