انتخاب شهردار

انتخاب شهردار

بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بیت شهرداری منطقه 1 ناحیه 6 و دبیرستان رشد (دوره اول) ما به عنوان مدرسه منتخب برای اجرای طرح شهردار مدرسه انتخاب شدیم در این ظرح که بیستمین سال اجرای آن می گذرد بچه ها تمرین می کنند که بیاموزند شکوفه مسئولیت های اجتماعی فردا گل خواهد کرد اگر ما امروز به آنان جازه بدهیم حتی برای چند روز خودشان را جای بزرگتر ها ببینند. در این طرح دانش آموزان مدرسه ما از بین کاندیدهای مختلف یک نفر را به عنوان شهردار انتخاب می کنند تا در حوزه ی شرح مسئولیت منتقل و اجرا کننده ی نظرات آنها در خصوص مدرسه باشد.

                     

                    

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه